گلخانه های هیدروپونیک


بستر های کشت (هیدروپنیک)

بستر های کشت (هیدروپنیک)

قیمت : 18000 تومان

تولید بسترهای کشت متناسب با نیاز گلخانه های هیدروپنیک

در ابعاد 39*100 و ارتفاع 26

بیشتر...
سینی های نشاء

سینی های نشاء

قیمت : 13000 تومان

سینی های نشاء فومی

با قابلیت استفده چند باره

بیشتر...
ساخت سالنهای پرورش قارچ

ساخت سالنهای پرورش قارچ

ساخت سالنهای پرورش قارچ با استفاده از دیوارهای عایق و سقفهای عایق جهت بازدهی کامل انرژی به همراه صرفه اقتصادی 

بیشتر...
آموزش مدیریت گلخانه داری

آموزش مدیریت گلخانه داری

دوره های آموزش گلخانه داری وکشت هیدروپونیک گروه آموزشی ایساتیس

بیشتر...

© تمام حقوق این سایت محفوظ است.