ساخت سالنهای پرورش قارچ


وضعیت

موجود

مجموعه توانایی ساخت و پیمانکاری سالنهای پرورش قارچ و گلخانه های دائم با استفاده از تجهزات نوین و بستر کشت های جدید را دارد 


© تمام حقوق این سایت محفوظ است.