فوم های پرسی نگه دارنده


وضعیت

موجود

قابل سفارش برای تمامی محصولات ساخته جهت بسته بندی به منظور حفظ و نگهداری محصول

مناسب جهت انبار کردن با توجه به خاصیت عدم ضربه پذیر بودن عدم جذب رطوبت


© تمام حقوق این سایت محفوظ است.